POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

wersja obowiązująca od dnia 06/11/2020

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. 

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.republika-ziol.pl?

Administratorem strony internetowej www.republika-ziol.pl jest Agnieszka Łochyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REPUBLIKA ZIÓŁ AGNIESZKA ŁOCHYŃSKA wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Targowa 6, 62-820 Stawiszyn, NIP 9680981118, REGON 366312523 (czyli: my).

DANE OSOBOWE 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Agnieszka Łochyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REPUBLIKA ZIÓŁ AGNIESZKA ŁOCHYŃSKA 

ul. Targowa 6, 62-820 Stawiszyn 

telefon: +48 512 050 158

e-mail: zielarnia@republika-ziol.pl

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 – poczty elektronicznej: zielarnia@republika-ziol.pl;

 – poczty tradycyjnej: ul. Targowa 6, 62-820 Stawiszyn 

 – telefonu: +48 512 050 158

Współadministratorem 1 Twoich danych osobowych jest:

Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, (Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/ Polityka prywatności Instagram jest dostępna pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875).

Współadministratorem 2 Twoich danych osobowych jest:

Twitter Inc. z siedzibą w USA (Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514).

Współadministratorem 3 Twoich danych osobowych jest

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, (Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem:

https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne. 

CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzaniaCzas przechowywania danych 
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarówimię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowegoart. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stronądo upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
konto imię, adres e-mail, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
formularz kontaktowyimię, nazwisko, adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczejdo momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymiimię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowegoart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymido upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
rozpoznawanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjnyart. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientamido momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
statystyka,analiza ruchu na stronie Sklepuadres IP, lokalizacja, informacje zapisane w plikach cookie, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjnyArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.przetwarzanie w celu realizacjiprawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu i prowadzeniu statystyk.przez … miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
marketing bezpośredni towarów i usług, w tym remarketingimię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacjaArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.przetwarzanie w celu realizacjiprawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingudo momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Twoje dane się zdezaktualizowały

Wraz ze Współadministratorem 1 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzaniaCzas przechowywania danych 
udostępnianie treści dotyczącej Towarów na Twoim profilu w serwisie Facebook Twój identyfikator w serwisie Facebook (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunekart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na udostępnianiu treści dotyczącej Towarów w profilu FacebookPrzetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 1 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
udostępnianie treści dotyczącej Towarów na Twoim profilu w serwisie InstagramTwój identyfikator w serwisie Instagram (zazwyczaj jest to nick), wizerunekart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na udostępnianiu treści dotyczącej Towarów w profilu InstagramPrzetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 1 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875
logowanie do Konta za pośrednictwem Twojego profilu w serwisie Facebook Twój identyfikator w serwisie Facebook (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunekart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu logowania do Konta za pośrednictwem profilu w serwisie FacebookPrzetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 1 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
logowanie do Konta za pośrednictwem Twojego profilu w serwisie InstagramTwój identyfikator w serwisie Instagram (zazwyczaj jest to nick), wizerunekart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu logowania do Konta za pośrednictwem profilu w serwisie InstagramPrzetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 1 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875

Wraz ze Współadministratorem 2 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzaniaCzas przechowywania danych 
logowanie do Konta za pośrednictwem Twojego profilu w serwisie TwitterTwój identyfikator w serwisie Twitter (zazwyczaj jest to imię i nazwisko lub nick), wizerunekart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu logowania do Konta za pośrednictwem profilu w serwisie TwitterPrzetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 2 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://twitter.com/en/privacy

Wraz ze Współadministratorem 3 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzaniaCzas przechowywania danych 
logowanie do Konta za pośrednictwem Twojego konta Googleadres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu logowania do Konta za pośrednictwem konta GooglePrzetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 3 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta). 

Odbiorcy danych osobowych 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący Towarów i Usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W związku z tym, że korzystamy z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w szczególności do USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu „Tarcza prywatności” ustanowionego na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. lub stosowanie standardowych klauzul umownych.

Kwestie dobrowolności podania danych osobowych odbiorców danych osobowych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej u Współadministratorów regulują sami Współadministratorzy. Informacje dotyczące Współadministratora 1 w zakresie Facebooka znajdziesz na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, a w zakresie Instagrama na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875. Informacje dotyczące Współadministratora 2 znajdziesz na stronie: https://twitter.com/en/privacy, a informacje dotyczące Współadministratora 3 znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. 

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia. 

Prawa o których mowa powyżej, możesz u Administratora realizować w kształcie i na zasadach określonych poniżej. Realizacja powyższych praw czy innych uprawnień u Współadministratorów odbywają się na zasadach określonych przez Współadministratorów. Informacje dotyczące realizacji praw i innych uprawnień u Współadministratora 1 w zakresie Facebooka znajdziesz na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, a w zakresie Instagrama na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875. Informacje dotyczące realizacji praw i innych uprawnień u Współadministratora 2 znajdziesz na stronie: https://twitter.com/en/privacy, a u Współadministratora 3 znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl./.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zielarnia@republika-ziol.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. 

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zielarnia@republika-ziol.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. 

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zielarnia@republika-ziol.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zielarnia@republika-ziol.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zielarnia@republika-ziol.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. 

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zielarnia@republika-ziol.pl.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zielarnia@republika-ziol.pl.

Skarga do organu nadzorczego 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki “cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji Sklepu Internetowego;
 • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: – http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875.
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://twitter.com/en/privacy.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).